Plan i program tjelovježbe za djecu s teškoćama u razvoju u dobi od 4 -6 godina starosti

Program će se provoditi u trajanju od 45 minuta. Program omogućava zadovoljenje dječje potrebe za igrom, usvajanje i usavršavanje motoričkih znanja, razvijanje motoričkih sposobnosti kod djece. Program također utječe na poboljšanje i razvitak moralnih svojstava djeteta i njegovih radnih navika, utječe na razvoj samodiscipline, suradnje i samostalnosti u radu kao i u pomaganju drugima. Cilj programa je poticanje cjelokupnog razvoja djeteta u skladu s individualnim sposobnostima i mogućnostima pojedinog djeteta. To znači da se svakom djetetu pristupa individualizirano, kako bi se ublažile teškoće i razvili djetetovi razvojni potencijali. U programu će najviše biti zastupljena biotička motorička znanja kao što su hodanje, trčanje, puzanje, kotrljanje, naskoci, saskoci, sastavljena od raznih poligonskih načina vježbanja, poticati će se motoričko učenje pomoću igara i elementarnih oblika kretanja.

Programski sadržaji zastupljeni u tjelovježbi za djecu s teškoćama u razvoju

  • Ovladavanje osnovnim oblicima kretanja
  • Svladavanje jednostavnih igara, praksija  i kretanje uz glazbu 
  • Vježbe oblikovanja

 

Plan i program tjelovježbe za djecu s teškoćama u razvoju u dobi od 7 – 10 godina starosti

Program će se provoditi u trajanju od  60 minuta. Program omogućava zadovoljenje dječje potrebe za igrom, usvajanje i usavršavanje motoričkih znanja, razvijanje motoričkih sposobnosti kod djece. Sudjelovanje djece s teškoćama u razvoju  u tjelesnoj aktivnosti pruža im višestruku dobrobit. Ona se odnosi na poboljšanje socijalizacije, povećanje snage i opsega pokreta te poboljšanje rada pojedinih organa i organskih sustava. Cilj programa je poticanje cjelokupnog razvoja djeteta u skladu s individualnim sposobnostima i mogućnostima pojedinog djeteta. U programu će najviše biti zastupljena biotička motorička znanja koja omogućuju uspješno savladavanje prostora, prepreka i otpora te manipulaciju predmetima koji će se provoditi  u poligonskom načinu vježbanja. Poticati će se motoričko učenje pomoću igara i elementarnih oblika kretanja. Primjenom različitih kinezioloških operatora utjecati će se na razvoj motoričkih sposobnosti, a naglasiti razvoj koordinacije i ravnoteže.

Programski sadržaji zastupljeni u tjelovježbi za djecu s teškoćama u razvoju

  • Biotička motorička znanja
  • Savladavanje jednostavnih igara, praksija i kretanja uz glazbu
  • Učenje motoričkih vještina