Plan i program aktivnosti

Aktivnost 1:
Teorijsko-praktična radionica:
Provođenje teorijskog djela iz kojeg doznajemo polaznikove općenite prehrambene navike, sastav tijela mjeren posebnom vagom, antropometrijske mjere te trenutno stanje treniranosti izvođenjem jednostavnih vježbi snage trupa i nogu. Početno stanje i podaci upisuju se u Osobni karton polaznika. Nakon analize svih podataka izrađuje se plan vježbanja i formiraju se grupe s obzirom na trenutno stanje i ciljeve. Trenažni proces biti će provođen minimalno tri puta tjedno u razdoblju od tri mjeseca. Na kraju svakog mjeseca provest će se tranzitivno testiranje i na kraju ciklusa finalno. Po svim podacima iskazanim u Osobnom kartonu bit će vidljiv napredak polaznika.

Aktivnost 2:
Teorijsko-praktična radionica:
Radionica o pravilnom držanju, posturi tijela adolescenata, studenata ili osoba koje zbog užurbanog kao i sedentarnog načina života pate od tegoba i bolova u leđima. Tijekom teorijskog dijela raditi će se analiza trenutnog stanja držanja polaznika, upoznavanje sa pravilnim držanjem tijela, ukazivanje na važnosti pravilnog držanja, upoznavanje s jednostavnim vježbama za pravilno držanje te objašnjavanje važnosti redovite tjelesne aktivnosti i izvođenja preventivnih vježbi. U praktičnom dijelu biti će prikazane vježbe koje će provoditi polaznici te će svaki od njih uz pomoć voditelja modelirati vlastiti plan vježbanja prilagođen potrebama i stanju korisnika. Radionica će se provoditi dva puta mjesečno.

Aktivnost 3:
Teorijska radionica:
Radionica o odgovornom pristupu zdravlju koja ima naglasak na pravilnu prehranu. Kroz teorijsko izlaganje analizirati će se prehrambene navike, upoznati sa piramidom pravilne prehrane, isto tako ukazati na važnost uravnotežene prehrane. Polaznici će moći procijeniti vlastito stanje prehrambenih navika, kreirati vlastiti tjedni plan prehrane i preispitati štetne posljedice neadekvatne prehrane kao i manjka tjelesne aktivnosti. Radionica će se provoditi dva puta mjesečno.

Aktivnost 4:
Teorijska radionica:
Zbog užurbanog načina života najčešće se poseže za brzim i nezdravim obrocima. U ovoj radionici upoznat ćemo se sa zdravim međuobrocima i zdravim grickalicama koje se bez grižnje savjesti mogu konzumirati između velikih obroka a neke od njih mogu čak i zamijeniti veliki, odnosno glavni obrok. Polaznici će biti upoznati sa osnovnim smjernicama i zakonitostima prehrane adolescenata, također sa planiranjem obroka kroz čitav dan, kao i najčešćim pogreškama uzrokovanim neznanjem i nedostatkom vremena. Radionica će se provoditi dva puta mjesečno.

Aktivnost 5:
Orijentacijsko hodanje:
Aktivnost će se provoditi za Virovitičkim ribnjacima. Cilj bi bio specifičnom aktivnošću utjecati na tjelesnu, intelektualnu i socijalnu domenu polaznika. Ciljano utjecati na opću tjelesnu snagu, umjereno i sigurno opteretiti krvotok, unaprijediti koordinaciju i spretnost. ”Misaoni rad” za vrijeme aktivnosti će odvraćati pažnju od napora kojeg izaziva hodanje, kreativnost i vlastita inicijativa u rješavanju problema, doživljaj uspjeha nakon pronalaska/rješavanja zadatka na svakoj kontrolnoj točci, doživljaj prirode, razvijanje osjećaja odgovornosti i dr. Aktivnim boravkom u nezagađenom prirodnom okruženju, kao i psihofizička aktivacija organizma pridonijet ćemo jednoj od najvažnijih zadaća tjelesnog i zdravstvenog obrazovnog područja – zdravlju polaznika. Aktivnosti bi bile ciklička i aciklička kretanja, rješavanje misaonih zadataka, igre potrage, zadaci spretnosti. Aktivnost bi se provodila dva puta mjesečno za vrijeme proljeća i ljeta.

Aktivnost 6:
Vođenje treninga 1 na 1:
Vođenje trenažnog procesa individualnim pristupom i aktivnim sudjelovanjem voditelja u demonstraciji i izvođenju vježbi. Ovakvim pristupom i načinom treniranja možemo se maksimalno posvetiti potrebama, ciljevima i stanju treniranosti polaznika. Pomažemo, asistiramo i motiviramo za što bolji učinak cjelokupnog trenažnog procesa. Polaznici koji mogu koristiti ovaj program su osobe koje ne mogu pratiti grupne treninge, potreban ima je trening partner koji ih vodi, motivira i nadzire, imaju zdravstvenih problema zbog kojih ne mogu polaziti ostale programe, prvi puta se susreću sa trenažnim procesom, vole natjecateljski i kompetitivni način treniranja gdje odmjeravaju svoje snage sa voditeljem programa. Aktivnosti bi se provodile ovisno o broju polaznika, četiri puta tjedno kroz period od tri mjeseca. Nakon toga, u trenažni proces dolaze novi polaznici.

Aktivnost 7:
Volonterske akcije:
Volonteri, polaznici svih programa koji se održavaju će sudjelovati u organizaciji i logističkoj podršci raznih sportskih, kulturnih ili umjetničkih događanja na području grada Virovitice ali i Virovitičko-podravske županije. Npr. utrka Virovitica 1234, polu maraton Virovitica-Barcs (Mađarska), Put Šarana Outdoor Weekend, Papuk Extreme Challenge… Aktivnosti bi se provodile ovisno o terminima događanja, trajno tijekom cijelog vremena trajanja projekta.

Aktivnost 8:
Kulturno-sportski posjet nogometnoj utakmici:
Na području Općine Suhopolje, djeluje nogometni klub izuzetne povijesti i sportskih uspjeha. Od 1912. godine i njegovog osnutka sve do zlatnog doba igranja 1. HNL, pa do današnjih dana. U predivnom perivoju grofa Janković nalazi se stadion sa klupskim prostorijama u kojima je povijesni postav sa nebrojeno fotografija, trofeja, medalja i ostalih sportskih rekvizita. Polaznici mogu obići postav, ući u klupske prostorije, pogledati nogometnu utakmicu Škole nogometa ili seniorskog sastava. Aktivnost bi se provodila trajno cijelo vrijeme trajanja projekta.

Aktivnost 9:
Škola plivanja za sve uzraste:
Organizacija škole plivanje na bazenima u Bracsu (Mađarska). Tečaj bi se organizirao za sve neplivače ali i one koji žele poboljšati tehniku ili naučiti naprednije tehnike plivanja. Trajanje tečaja ovisilo bi o predznanju plivanja minimalno 7 dana u trajanju od 2 školska sata, za plivače minimalno 5 dana u trajanju od 2 školska sata. Aktivnost bi se provodila trajno cijelo vrijeme trajanja projekta.