SPORTSKO REKREATIVNA UDRUGA “SVE ZA SPORT”
Adresa: Braće Cvijića 32, 10000 Zagreb
OIB: 53679380246

Predsjednik udruge
Dean Teodorović
+38598562431
E-mail: dean@svezasport.hr

Voditelj projekta
Ivana Lijović
+385916222289
E-mail: ivana@svezasport.hr

Voditelj sportskih programa

Vatroslav Golub

+38598722126