SPORTSKO REKREATIVNA UDRUGA “SVE ZA SPORT”
Adresa: Braće Cvijića 32, 10000 Zagreb
OIB: 53679380246

Predsjednik udruge
Dean Teodorović
+38598562431
E-mail: dean@svezasport.hr

Voditelj projekta
Sabina Antić
+385953580601
E-mail: sabina@svezasport.hr

    Podaci o korisniku

    Podaci o roditelju/skrbniku

    *Svojim potpisom dajem suglasnost da fotografije snimljene za vrijeme trajanja projekta UP.04.2.1.07.0101 A4S- Active for Slavonija, sportsko rekreativna udruga “SVE ZA SPORT” može koristiti za objavljivanje na internetskoj stranici www.active4slavonia.eu i na društvenim mrežama (FACEBOOK I INSTAGRAM)